Úvodní stránka / Kontakty

Garant sekce technologické

Ing. Karel Krontorád, CSc.
+420 545 134 315, +420 545 134 535
BA38N2012 (P2.12)
3441@node.mendelu.cz

Garant sekce bydlení a design:

Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.
+420 545 134 517
BA06N2008 (T2.08)
3439@node.mendelu.cz

Další kontakty a informace pro dané sekce včetně posterové sekce

doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Akademická pracovnice - docentka - Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
+420 545 134 177
BA06N2013 (T2.13)
daniela.tesarova@mendelu.cz

Ing. Zdeněk Muzikář, Ph.D.
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta
Externí oponent - Lesnická a dřevařská fakulta
+420 545 134 171
BA06N2011 (T2.11)
qqmuzik1@node.mendelu.cz

Ing. Eliška Máchová, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
+420 545 134 515
BA06N2011 (T2.11)
eliska.machova@mendelu.cz

Ing. Alena Capíková, Ph.D.
Externí učitelka - Lesnická a dřevařská fakulta
Externí oponentka - Lesnická a dřevařská fakulta
xcapikov@node.mendelu.cz

Garant sekce studentské

Ing. Eva Tabačková
40611@node.mendelu.cz

Další kontakty a informace pro studentskou sekci

Ing. Dana Chumchalová
22109@node.mendelu.cz